Welkom bij Sieders Online

De Website van en over

De Familienaam Sieders

Voor Sieders Worldwide....

Martijnus Sijder(s), geboren 1655 beroep slijter getrouwd. Hilleghijn Albers † 1733.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltjen Sijder
2. Margjen Martinus Sijder,
3. Grietjen Martinus Sijder
4. Albert Sijder(s) Willing
5. Geert Martijnus Sijders
6. Augustus Sijders
7. Jan Sijder, ged. Zweeloo 15 juni 1703 † 1707
8. Jan Sijders
9. Frederick Sijder, ged. Zweeloo 6 okt. 1709

Notitie bij Martijnus: - Martijnus wordt in haardstedenregisters van 1691-1694 van Zweeloo vermeld als opvolger van zijn vader.

Hij betaalde 3 gld. haardstedengeld voor het hebben van 2 paarden en het uitoefenene van het beroep van slijter
- Naast Martijnus waren zijn buurman, de korremorretapper Lucas Meinders en zijn broer Harmen Sijder, slijters van professie.

Hieronder moet men iemand begrijpen die goederen (kruidenierswaren, sterke dranken, etc)

van uit huis verkocht; de voorganger van de winkelier of handelaar.
- Omstreeks 1692 verbrandden in Zweeloo de huizen van Martinus Sijder en Lucas Meinders.
- Het lidmatenregister van de Zweler kerk van 1733 vermeldt hem samen met zijn zoon Geert, die bij hem in huis woonde.
- In het haardstedenregister van 1742 trad ook Geert op als gezinshoofd.

Mogelijk was hij toen door ouderdom en ziekte niet meer in staat zijn zaken zelf te runnen.
Notitie bij Margjen Martinus: - Haar bestaan blijkt slechts uit een vermelding in het doopboek

van Zwartsluis: "11 april 1728 is gedoopt Ernst, zoon van Derk van Regten en Grietjen Martinus Egtel.:

ten doop gehouden bij Margjen Martinus ten overstaan van de vader"
Notitie bij Frederick: waarschijnlijk jong overleden

 Overzicht