Welkom bij Sieders Online

De Website van en over

De Familienaam Sieders

Voor Sieders Worldwide....

Johannes Harms Sieders, geboren te Hoogeveen 31 juli 1803 ijzersmid † De Slood B-385 (Hoogeveen) 11 aug. 1862 getrouwd te Hoogeveen op 3 nov. 1830 met Aaltjen Stoffers Kattouw geboren te Hoogeveen, Drenthe 1811 gedoopt in Hoogeveen op 9 jan. 1811 † Hollandscheveld (Hoogeveen) 4 april 1895

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Sieders, geboren De Slood, Hoogeveen 10 sept. 1831 † De Slood, Hoogeveen 23 sept. 1831
2. Grietje Sieders , geboren De Slood, Hoogeveen in 1832
Lemelerveld 19 nov 1870, gehuwd op 10 juli 1854 met Meine Fernhout (1826-1875) kinderen : Aaltje Fernhout (1858-1934)
3. Harm Sieders ,
geboren De Slood, Hoogeveen 22 juni 1835 † Alteveer 22 mei 1911, gehuwd op 22 april 1876 met Trijntje Manden(1852-1922).
4. Stoffer Sieders,
geboren De Slood, Hoogeveen 20 jan. 1838 schipper † Hollandscheveld, Hoogeveen 27 juni 1883
5. Johannes Sieders
6. Albert Sieders
7. Hendrik Sieders,
geboren De Slood, Hoogeveen 23 maart 1847,gehuwd met Jentina Maria Schelhaas.
8. Aaldert Jan Sieders, geboren De Slood, Hoogeveen 26 nov.1849
† 12 jan.1894, gehuwd op 14 aug.1875 met Antje Seinen, kinderen uit dit huwelijk : Johannes Sieders

Notitie bij Johannes Harms: - Het gezin woonde Streek de Slood B 385 (later genummerd B 187), officieel bekend als: ,,huis, schuur en erf, staande en gelegen vooraan op de westkant van de Zuidwoldinger Sloot te Hoogeveen, en aldaar kadastraal bekend in sectie A no. 1063, groot 2 roeden 60 ellen".
- "ijzersmid", woonde Slood 196 (B187). Overlijden aangegeven door buren Klaas Hensens (57 jr), onderwijzer en Hendrik Jacob Flothuis (28 jr), notarisklerk
- Zijn nalatenschap was aanzienlijk. Naast het hierbovengenoemde onroerend goed bezat hij een boerderij in Hollandscheveld, een aantal woningen aan de Zuidwoldinger Slood en verder weiland, bouwland, grote percelen heideveld, een dennenbos in Hollandscheveld en stukken veen.
Notitie bij Stoffer: ongehuwd

 Overzicht