Welkom bij Sieders Online

De Website van en over

De Familienaam Sieders

Voor Sieders Worldwide....

Augustus Sijder,geboren te Bisschofswerda (Dld)


In oktober 1652 huwde Augustus Sijder (Zider)

als "J(ong).G(ezel). van Bisschops Weerde int Land van Meijsen"

met Aeltien Hermens uit Colderveen (Kolderveen)

.

Uit dit huwelijk:

1. Harmen Augustus Sijder
2. Dorenthe Sijder, ged. Meppel 1 jan. 1654

3. Martijnus Sijder(s)

Notitie bij Augustus: - In oktober 1652 huwde Augustus Sijder (Zider) als "J(ong).G(ezel). van Bisschops Weerde int Land van Meijsen" met Aeltien Hermens uit Colderveen
- In doopboek Meppel (1736-1757; DTB 86), 19 juni 1757, pagina 276 wordt vermeld de doop van: Augustus, zoon van Alexander van Kelmbach (gepensioneert luitenant) en Catharina. Getuige: ten doop door de Lt. Pousch. Kan dit mogelijk duiden op vernoemen naar Augustus Sijder en een militaire achtergrond van Augustus Sijder, die hier aan het eind van de 80-jarige oorlog is gebleven?

 Overzicht